thủ tục hành chính về đất đai

Cập nhập tin tức thủ tục hành chính về đất đai

Hà Nội thanh tra, xử lý vi phạm đất đai toàn thành phố

Việc thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai được thực hiện đồng loạt trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội.