Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Thái Đại Ngọc, Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu giữ chức Tư lệnh Quân Khu 5, Bộ Quốc phòng.

{keywords}
Trung tướng Thái Đại Ngọc. Ảnh: Trần Thường

Trung tướng Thái Đại Ngọc từng giữ chức Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5, năm 2018, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu. 

Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Tài, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

Thành Nam

Bộ trưởng Nội vụ chuyển giao một số nhiệm vụ cho Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Nội vụ chuyển giao một số nhiệm vụ cho Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 5220 về việc điều chỉnh phân công công tác Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.