- Phó chủ tịch QH Kim Ngân dẫn đầu tín nhiệm cao, Thủ tướng và Thống đốc NHNN có số phiếu cải thiện đáng kể so với lần trước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng có số phiếu cải thiện đáng kể so với lần lấy phiếu trước.

Năm nay, Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ nhận 41 phiếu tín nhiệm thấp (so với 209 phiếu của năm 2013). Số phiếu tín nhiệm cao dành cho Thủ tướng năm nay có 320 (so với năm ngoái 210), áp đảo so với số phiếu tín nhiệm thấp chỉ 68 (so với 160 năm 2013). 

{keywords}
CLICK ĐỂ XEM ẢNH TO

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cũng có số phiếu tín nhiệm cao áp đảo 362 so với số phiếu tín nhiệm thấp là 28 (tỉ lệ năm ngoái là 186 phiếu tín nhiệm cao và 99 phiếu tín nhiệm thấp).

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạt số phiếu tín nhiệm cao 97 so với 108 của năm ngoái. Số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm thấp đều là 192.

Các Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường, Văn hóa, Y tế, Nội vụ nhận ít phiếu tín nhiệm cao nhất.

Nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là các Bộ trưởng: Y tế, Văn hóa, Nội vụ và Giáo dục - Đào tạo.

Dưới đây là kết quả cụ thể:

S

T

T

Tên

Tín nhiệm cao

(số phiếu/tỷ lệ %)

Tín nhiệm

(số phiếu/tỷ lệ %)

Tín nhiệm thấp

(số phiếu/tỷ lệ%)

1

Trương Tấn Sang

380 (76.46)

84 (16.9)

20 (4.02)

2

Nguyễn Thị Doan

302 (60.76)

168 (33.8)

15 (3.02)

3

Nguyễn Sinh Hùng

340 (68.41)

93 (18.71)

52 (10.46)

4

Uông Chu Lưu

344 (69.22)

124 (24.95)

14 (2.82)

5

Nguyễn Thị Kim Ngân

390 (78.47)

86 (17.3)

9 (1.81)

6

Tòng Thị Phóng

325 (65.39)

127 (25.55)

31 (6.24)

7

Huỳnh Ngọc Sơn

295 (59.36)

159 (31.99)

28 (5.63)

8

Phan Xuân Dũng

212 (42.66)

248 (49.9)

23 (4.63)

9

Nguyễn Văn Giàu

317 (63.78)

155 (31.19)

12 (2.41)

10

Trần Văn Hằng

284 (57.14)

183 (36.82)

13 (2.62)

11

Phùng Quốc Hiển

315 (63.38)

148 (29.78)

20 (4.02)

12

Nguyễn Văn Hiện

203 (40.85)

245 (49.3)

36 (7.24)

13

Nguyễn Đức Hiền

225 (45.27)

228 (45.88)

30 (6.04)

14

Nguyễn Kim Khoa

290 (58.35)

174 (35.01)

19 (3.82)

15

Phan Trung Lý

311 (62.58)

145 (29.18)

27 (5.43)

16

Trương Thị Mai

365 (73.44)

104 (20.93)

13 (2.62)

17

Nguyễn Thị Nương

272 (54.73)

183 (36.82)

28 (5.63)

18

Nguyễn Hạnh Phúc

303 (60.97)

154 (30.99)

26 (5.23)

19

Ksor Phước

302 (60.76)

164 (33.00)

16 (3.22)

20

Đào Trọng Thi

224 (45.07)

220 (44.27)

39 (7.85)

21

Nguyễn Tấn Dũng

320 (64.39)

96 (19.32)

68 (13.68)

22

Vũ Đức Đam

257 (51.71)

196 (39.44)

32 (6.44)

23

Hoàng Trung Hải

225 (45.27)

226 (45.47)

34 (6.84)

24

Phạm Bình Minh

320 (64.39)

146 (29.38)

19 (3.82)

25

Vũ Văn Ninh

202 (40.64)

246 (49.5)

35 (7.04)

26

Nguyễn Xuân Phúc

356 (71.63)

103 (20.72)

26 (5.23)

27

Hoàng Tuấn Anh

93 (18.71)

235 (47.28)

157 (31.59)

28

Nguyễn Thái Bình

98 (19.72)

233 (46.88)

154 (30.99)

29

Nguyễn Văn Bình

323 (64.99)

118 (23.74)

41 (8.25)

30

Phạm Thị Hải Chuyền

108 (21.73)

256 (51.51)

119 (23.94)

31

Hà Hùng Cường

200 (40.24)

234 (47.08)

49 (9.86)

32

Trịnh Đình Dũng

236 (47.48)

201 (40.44)

48 (9.66)

33

Đinh Tiến Dũng

247 (49.7)

197 (39.64)

41 (8.25)

34

Vũ Huy Hoàng

156 (31.39)

224 (45.07)

102 (20.52)

35

Phạm Vũ Luận

133 (26.76)

202 (40.64)

149 (29.98)

36

Nguyễn Văn Nên

200 (40.24)

243 (48.89)

39 (7.85)

37

Cao Đức Phát

206 (41.45)

224 (45.07)

54 (10.87)

38

Giàng Seo Phử

127 (25.55)

262 (52.72)

95 (19.11)

39

Trần Đại Quang

264 (53.12)

166 (33.4)

50 (10.06)

40

Nguyễn Minh Quang

85 (17.1)

287 (57.75)

111 (22.33)

41

Nguyễn Quân

105 (21.13)

313 (62.98)

65 (13.08)

42

Nguyễn Bắc Son

136 (27.36)

267 (53.72)

79 (15.9)

43

Phùng Quang Thanh

313 (62.98)

129 (25.96)

41 (8.25)

44

Đinh La Thăng

362 (72.84)

91 (18.31)

28 (5.63)

45

Nguyễn Thị Kim Tiến

97 (19.52)

192 (38.63)

192 (38.63)

46

Huỳnh Phong Tranh

170 (34.21)

244 (49.09)

68 (13.68)

47

Bùi Quang Vinh

351 (70.62)

112 (22.54)

20 (4.02)

48

Trương Hòa Bình

205 (41.25)

225 (45.27)

50 (10.06)

49

Nguyễn Hòa Bình

207 (41.65)

235 (47.28)

43 (8.65)

50

Nguyễn Hữu Vạn

105 (21.13)

318 (63.98)

62 (12.47)

C.Hoàng - H.Nhì - X.Linh - H.Anh - T.Vũ - M.Thư - T.Hạnh

Infographic: Adamo Studio