thực phẩm nhập khẩu

tin tức về thực phẩm nhập khẩu mới nhất

Lập tức kiểm tra chặt đối với nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Faticon

Lập tức kiểm tra chặt đối với nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat

Bộ Công Thương vừa có thông báo đến Tổng cục Hải quan sẽ áp dụng phương thức kiểm tra chặt về an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat nhập khẩu từ New Zealand.