Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh

Cập nhập tin tức Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh

Khai mạc Đại hội Đảng 12

Chủ tịch nước phát biểu khai mạc, Tổng bí thư trình bày Báo cáo của BCH Trung ương khóa 11 về các văn kiện Đại hội.

Quyết liệt xử lý cả vụ án nhỏ

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đặt câu hỏi: Tại sao tỉ lệ phá án hình sự nói chung thấp hơn nhiều so với trọng án, phải chăng ta xem thường những vụ án nhỏ nhỏ?