Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2022 huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh bắt tay ngay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao với mục tiêu đạt chuẩn.

Theo đó, từ cuối năm 2021, huyện Tiên Yên đã tập trung rà soát, đăng ký nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình, dự án đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời đối chiếu với Bộ tiêu chí cấp xã, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 để xây dựng kế hoạch cụ thể hoàn thành các tiêu chí.

Bên cạnh đó, huyện cũng phân công các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ các xã là Hải Lạng, Đại Dực, Hà Lâu hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

Đường phố ở Tiên Yên, Quảng Ninh.

Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của sở, ngành, huyện đã trình phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồ án Quy hoạch vùng huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh cục bộ mặt bằng 3 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500... Đây không chỉ là một trong số những tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao mà còn tạo nền tảng quan trọng cho địa phương trong những năm tiếp theo.

Xác định hạ tầng nông thôn là một trong 3 đột phá chiến lược, vì vậy bằng nhiều nguồn lực, huyện đã đầu tư, xây dựng và hoàn thành 80 công trình như nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao xã, đường giao thông, điện chiếu sáng… với tổng vốn đầu tư 167 tỷ đồng. Một số công trình đã và đang được triển khai như Dự án Trung tâm Văn hóa thể thao xã Tiên Lãng, công trình nước sinh hoạt tập trung các thôn Khe Lặc... Qua đó, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương, góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Huyện cũng chủ động triển khai hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân như: Ứng dụng công nghệ và thiết bị sơ chế, bao gói, bảo quản gà Tiên Yên quy mô tập trung 1.200 con/ca sản xuất, ứng dụng công thức phối trộn thức ăn nhằm nâng cao năng suất và chất lượng gà Tiên Yên, tập huấn kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử… Nhờ đó, hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện chỉ còn 0,2%.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, đến nay huyện Tiên Yên đã hoàn thành 7/9 tiêu chí, 36/38 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Thanh Thủy