Phó Chủ tịch nước đầu tiên và cũng là nữ tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam là Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, sinh năm 1920. Bà bắt đầu nắm giữ chức Phó Chủ tịch nước ở tuổi 67, từ năm 1987-1992.

Nữ Phó Chủ tịch nước thứ hai là bà Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1927, bà giữ cương vị Phó Chủ tịch nước từ năm 1992-2002, khi ở tuổi 65.

Nữ Phó Chủ tịch nước thứ ba là bà Trương Mỹ Hoa, sinh năm 1945, bà Hoa làm Phó Chủ tịch nước ở tuổi 57, từ năm 2002-2007.

Nữ Phó Chủ tịch nước thứ tư là bà Nguyễn Thị Doan, sinh năm 1951, bà giữ chức Phó Chủ tịch nước khi 56 tuổi, từ 2007-2016.

Nữ Phó Chủ tịch nước thứ năm là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, sinh năm 1959. Bà Thịnh làm Phó Chủ tịch nước ở tuổi 57, từ 2016-2021.

Nữ Phó Chủ tịch nước thứ sáu là bà Võ Thị Ánh Xuân cũng là người trẻ nhất khi nắm giữ cương vị này ở tuổi 51.

{keywords}
 

Ban Thời sự