tin thị trường game

Cập nhập tin tức tin thị trường game

Nintendo tiến vào thị trường game Android, lợi hại ra sao?

Nếu NX thực sự được ra mắt thì đây không còn đơn giản là một cái máy chơi game nữa, nó sẽ mở ra một tương lai mới, một hướng đi rất mới cho Nintendo, đồng thời khuyến khích được lượng nội dung phong phú từ các nhà phát triển bên thứ ba.