Tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện và hoàn thành “Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện”

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định có 3 tôn giáo được công nhận và hoạt động, đó là: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Nam Định cũng là tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện và hoàn thành việc “Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện”.

Các hoạt động tôn giáo được tăng cường, dần đi vào nề nếp

Nam Định là tỉnh ven biển phía Nam đồng bằng châu thổ sông Hồng, có diện tích tự nhiên 1650 km2, gồm 10 đơn vị hành chính (9 huyện và 1 thành phố), dân số xấp xỉ 2 triệu người.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định có 3 tôn giáo được công nhận và hoạt động, đó là: Phật giáo, Công giáo và Tin lành.

{keywords}
Nam Định cũng là tỉnh đầu tiên của cả nước thực hiện và hoàn thành việc “Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện” (Ảnh minh họa: Nhà thờ giáo xứ Phú Nhai).

Theo số liệu thống kê: Phật giáo có 838 chùa; 848 tăng, ni và khoảng trên 15 vạn tín đồ(nếu kể cả những người chịu ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo, có tới 65% dân số của tỉnh).

Công giáo gồm Giáo phận Bùi Chu và 1 phần Giáo phận Hà Nội; có 141 xứ - nhà thờ xứ (Giáo phận Bùi chu 119 xứ và Giáo phận Hà Nội 22 xứ), 521 nhà thờ họ, 513 nhà Nguyện; 02 giám mục, 191 linh mục, 134 chủng sinh đang học tại Đại chủng viện, trên 47 vạn giáo dân (chiếm 25% dân số toàn tỉnh); 6 dòng tu với 39 cơ sở dòng và 1000 nữ tu khấn trọn; có cơ sở II Đại chủng viện Hà Nội đóng tại Tòa Giám mục Bùi Chu (tháng 9/2010 sẽ khai giảng khóa đầu tiên với 33 chủng sinh). Đạo Tin lành có 2 Hội Thánh Tin lành thuộc Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) do 2 mục sư và 1 mục sư nhiệm chức quản nhiệm, có 02 nhà thờ với 670 tín đồ. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có một số điểm, nhóm Tin lành và một số hệ phái chưa được công nhận tư cách pháp nhân.

Những năm qua, cùng với việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng đối với tôn giáo, công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo được tăng cường, dần đi vào nề nếp; các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, thuần túy tôn giáo và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo.

 

 

Các ban, ngành chức năng, các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp, thống nhất tham mưu cho thường trực cấp ủy, UBND chỉ đạo và giải quyết những vụ việc liên quan đến tôn giáo theo đúng chức năng của từng cấp, đạt hiệu quả cao. Sở Nội vụ ở cấp tỉnh, phòng Nội vụ ở cấp huyện đã tham mưu xem xét, giải quyết các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo kịp thời, đúng pháp luật; tạo điều kiện để chức sắc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ các tôn giáo thực hành, bày tỏ niềm tin tôn giáo “sống tốt đời, đẹp đạo” ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, cùng với chính quyền và nhân dân toàn tỉnh xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tôn giáo và quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Thực sự là cầu nối, giữ mối liên hệ giữa Chính quyền với các tổ chức và cá nhân tôn giáo, tạo ra sự đồng thuận để giữ vững an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú trọng mở các lớp dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo 

Để làm tốt công tác tôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, ngoài việc tăng cường củng cố tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo; truyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo…

Tỉnh đã mở các lớp dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho đối tượng là cán bộ chủ chốt của tỉnh, cán bộ lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các phòng, ban làm công tác tôn giáo cấp huyện trong toàn tỉnh và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBMTTQ thuộc 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh  tổ chức hơn 20 bồi dưỡng kiến thức tôn giáo, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo cho các trưởng thôn, xóm, hội viên trong tỉnh. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh phổ biến chính sách, pháp luật tôn giáo tại các lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh biên giới biển cho hơn 500 chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo trong tỉnh.

Căn cứ nội dung quản lý đối với hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định đã chủ động, quan tâm giải quyết những đề xuất, kiến nghị của tổ chức và cá nhân tôn giáo; tham mưu UBND tỉnh kịp thời chấp thuận, đáp ứng các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân như việc tổ chức các ngày lễ trọng hàng năm, việc tổ chức các lớp bồi linh, cấm phòng, An cư kiết hạ và các hoạt động như: Xây sửa tôn tạo nơi thờ tự, thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở, đào tạo, thuyên chuyển, phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc tôn giáo... 

Luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy

Những vấn đề liên quan đến đất đai, tài sản tôn giáo đã có thời gian sử dụng, là việc khó khăn và phức tạp, do lịch sử để lại; Đối với mỗi vụ việc, Ban Tôn giáo tỉnh Nam Định xây dựng kế hoạch thực hiện, có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự điều hành kịp thời của chính quyền và sự phối hợp thống nhất trong triển khai thực hiện giữa các ban, ngành có liên quan và các tổ chức đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ. Chính vì vậy, đến nay Nhà thờ Khoái Đồng, Nhà thờ Phụ Long, Nhà 24 Hai Bà Trưng nằm trong nội thành thành phố Nam Định, Đất nhà dòng tu kín Bùi Chu, thuộc huyện Xuân Trường… đã giao lại cho Giáo hội sử dụng vào mục đích tôn giáo.

Những đề nghị của tổ chức và cá nhân tôn giáo chưa đúng theo quy định của luật hoặc vượt thẩm quyền đều được giải thích thấu tình, đạt lý. Dù chưa được giải quyết, hay giải quyết chưa thỏa đáng, xong các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo sau khi tiếp xúc với cơ quan quản lý nhà nước, cảm thấy bằng lòng và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo.

Đối với các hoạt động mang tính toàn quốc, toàn đạo của các tôn giáo tổ chức trên địa bàn tỉnh Nam Định luôn được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành trong tỉnh như: Đại hội Tu sỹ toàn quốc, Hành hương Năm Thánh; Lễ Tấn phong Giám mục Chu Văn Minh - Giám đốc Đại chủng viện Hà Nội tại nhà thờ xứ Nam Định, của Giáo hội Công giáo; Đại hội đồng lần thứ 33 của Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc); Các cuộc Hội thảo, Dâng hương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các cuộc lễ diễn ra trọng thể, chu đáo, với nghi thức tôn giáo trong sự đảm bảo, giữ gìn trật tự an ninh và chung sức của chính quyền cùng toàn thể nhân dân các địa phương nơi tổ chức.

Các ngày lễ trọng, những sự kiện lớn của các tôn giáo, ngày tết cổ truyền của dân tộc, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh, đến xã đều tổ chức các đoàn đến chức mừng, thăm hỏi, động viên chức sắc, nhà tu hành đứng đầu giáo hội, những cơ sở thờ tự tiêu biểu, qua đó tạo ra không khí gần gũi, hiểu biết nhau. Chức sắc, nhà tu hành khi ốm đau, khó khăn, qua đời đều được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ, thăm viếng, chia ưu. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền của tỉnh hàng năm có tiếp xúc, gặp gỡ với các Giáo hội địa phương để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, của chức sắc, nhà tu hành, để kêu gọi các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội, phát động tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mai Hương

Ảnh: Hoàng Hiệp

tin nổi bật

Lễ tri ân, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ

Lễ dâng hương, tri ân, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ vừa diễn ra tại Nhà thờ Tổ chùa Ba Vàng nhân 75 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7.

Nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc

Càng đến ngày 27/7, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc lại được thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đồng bào theo đạo Hồi góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Đồng bào theo đạo Hồi luôn kề vai, sát cánh cùng nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực tham gia các phong trào đạt hiệu quả thiết thực.

Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' năm 2021 - 2022

Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' năm 2021-2022 do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

83 năm Phật giáo Hòa Hảo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Ngày 16/6, tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Đại lễ kỷ niệm 83 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939-18/5 Nhâm Dần 2022).

Cuộc khi khơi gợi truyền thống yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát động cuộc thi 'Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam'.

Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới, nǎm này là nǎm rất vẻ vang!

Dẫn lời chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc Tết đến đồng bào và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tình cảm của Bác Hồ với bộ đội trong ngày Tết

Gần 20 lần trực tiếp đến thăm, nói chuyện với cán bộ chiến sĩ, dù có lúc chỉ 15 phút, nhưng Bác đã để lại cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị những bài học sâu sắc và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Đồng bào và sư sãi Khmer thiết thực chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng bào và sư sãi Khmer tỉnh Sóc Trăng đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nhằm chung tay cùng các cấp chính quyền hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

 

Đại đoàn kết để chung sức, đồng lòng phát triển đất nước

Truyền thống yêu nước thương nòi đã gắn kết dân tộc con Rồng cháu Tiên thành một khối đoàn kết gắn bó keo sơn, chung tay xây dựng đất nước Việt phát triển, chung tay kiến tạo hòa bình.

Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo nguyện thực hiện đúng tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu nhân”

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ và bà con Phật giáo Hòa Hảo vừa kỷ niệm 102 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo-Huỳnh Phú Sổ (ngày 25/11 Kỷ Mùi–ngày 25/11 Tân Sửu).

Giấy bản trong nghi lễ tín ngưỡng độc đáo của người Dao

Giấy bản gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Dao và thường được sử dụng trong các dịp đặc biệt. Để làm giấy bản thì cần những chiếc mành để tráng giấy.

 

Qua mỗi lần khó khăn, chúng ta lại vươn lên, trưởng thành

Một trong những hoạt động đáng nhớ và không thể thiếu trong chuyến công du Anh, Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính là buổi gặp mặt với bà con kiều bào ở châu Âu.

Đoàn kết là truyền thống quý báu, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Xây dựng đất nước hùng cường: Khát vọng có thể tập hợp tất cả người Việt Nam

"Đoàn kết, thương yêu là nhìn cùng về một hướng. Hướng đó chính là xây dựng một đất nước hùng cường. Đó là một khát vọng có thể tập hợp được tất cả người Việt Nam, đặc biệt là đối với giới trẻ".