Tô Huy Rứa

Cập nhập tin tức Tô Huy Rứa

Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Tổ chức TƯ chuẩn bị nhân sự khóa mới

Ban Tổ chức TƯ chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa 12. 

Nhân sự đang xem xét không được gặp Ban Tổ chức TƯ

Cán bộ BTC TƯ không được gặp người được xét bổ nhiệm dù ở nhà hay quán xá.

Sẽ bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa cho hay Bộ Chính trị đang đề xuất với TƯ để xin ý kiến một số trường hợp bổ sung vào quy hoạch.

Triển khai chặt quy trình giới thiệu nhân sự

Năm 2015, Ban Tổ chức TƯ có nhiệm vụ tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự và triển khai chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành TƯ khóa 12.