tổng duyệt

tin tức về tổng duyệt mới nhất

Hình ảnh xe bọc thép chống đạn bảo vệ Đại hội Đảngicon
Thời sự07/01/20160

Hình ảnh xe bọc thép chống đạn bảo vệ Đại hội Đảng

Xe thiết giáp bánh hơi chống đạn của Tiểu đoàn Thiết giáo 47, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội có toàn bộ thân vỏ bọc thép chống đạn.