Trách nhiệm giải trình

Cập nhập tin tức Trách nhiệm giải trình

Tự chủ đại học: Cần công khai báo cáo tài chính với cả xã hội?

“Các trường đại học phải có trách nhiệm công khai minh bạch những gì mình làm, mình có. Khi đó, không chỉ cơ quan quản lý mà cả xã hội sẽ hiểu trường làm đến đâu. Giá trị của trường từ đó sẽ được nhìn nhận một cách toàn diện”.

Các trường đại học đã minh bạch đến đâu?

Được coi là "chân phanh" giám sát của quá trình thực hiện tự chủ đại học song trách nhiệm giải trình đặc biệt là minh bạch thông tin của các trường ĐH vẫn là điều khiến nhiều người băn khoăn.

Gây hậu quả xấu, không thể ‘nhận lỗi tập thể’

Mục đích cuối cùng của trách nhiệm giải trình là tạo sức ép lên cán bộ lãnh đạo và công chức, từ đó tăng cường hiệu lực pháp luật và hiệu quả thực thi chính sách.