Trách nhiệm giải trình

Cập nhập tin tức Trách nhiệm giải trình

Các trường đại học đã minh bạch đến đâu?

Được coi là "chân phanh" giám sát của quá trình thực hiện tự chủ đại học song trách nhiệm giải trình đặc biệt là minh bạch thông tin của các trường ĐH vẫn là điều khiến nhiều người băn khoăn.

Gây hậu quả xấu, không thể ‘nhận lỗi tập thể’

Mục đích cuối cùng của trách nhiệm giải trình là tạo sức ép lên cán bộ lãnh đạo và công chức, từ đó tăng cường hiệu lực pháp luật và hiệu quả thực thi chính sách.