Trấn Yên

Cập nhập tin tức Trấn Yên

"Trấn Yên chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025"

Trấn Yên là một huyện vùng thấp nằm ở phía Nam tỉnh Yên Bái, là huyện đầu tiên trong các tỉnh Tây Bắc được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019”.