Traphaco đã lựa chọn FPT Digital đồng hành trong dự án Chuyển đổi số.

Mới đây, Công ty Traphaco và FPT Digital chính thức khởi động Dự án Tư vấn Xây dựng chiến lược chuyển đổi số tại Công ty CP Traphaco đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Buổi lễ khởi động dự án là điểm nhấn, cho thấy sự quyết tâm chuyển đổi lên doanh nghiệp số của Traphaco trong thời kỳ số hóa.

Phát biểu khai mạc lễ khởi động vừa qua, ông Trần Túc Mã, Tổng Giám đốc Traphaco đã nêu rõ định hướng hoạt động chuyển đổi số của Traphaco sẽ hướng tới chiến lược duy trì vị trí số 1 về đông dược tại Việt Nam kết hợp phát triển tân dược trong thời gian tới. 

Ông Trần Túc Mã cho biết: "Trong những năm qua, Traphaco đã điều chỉnh chiến lược phát triển, từ ban đầu tập trung chủ yếu về đông dược, thì nay đã định hướng duy trì vị thế số 1 thuộc đông dược tại Việt Nam, kết hợp phát triển những mảng ngoài đông dược. Công ty cũng đã tái cấu trúc, bố trí, sắp xếp lại mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, ma trận phân quyền, xây dựng lại các quy trình làm việc cho phù họp với chiến lược mà công ty xây dựng và văn hóa trong giai đoạn mới. Tuy vậy, để tiếp tục phát triển, mang lại nhiều giá trị hơn cho cổ đông, cho người lao động, cho xã hội thì với những điểm đó là chưa đầy đủ mà cần chuyển đổi số toàn diện. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, cũng là xu thế để Traphaco có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới." 

Lộ trình chuyển đổi số của Traphaco được xây dựng trên phương pháp luận FPT Digital Kaizen. Đây là phương pháp luận của FPT đã thực hiện dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số, thông qua kinh nghiệm thực tiễn tại chính FPT, cũng như cho rất nhiều khách hàng là đối tác lớn của FPT trên toàn cầu. FPT Digital Kaizen đảm bảo tính cụ thể, dễ dàng triển khai bao gồm danh mục các sáng kiến số với chi tiết các chức năng, nhằm giải quyết các khó khăn, thách thức xuyên suốt chuỗi giá trị từ cung ứng – sản xuất – phân phối, trong các quy trình nghiệp vụ và tương tác liên phòng ban/công ty con.

Dự án sẽ gồm 2 giai đoạn. Cụ thể giai đoạn 1 là khảo sát hiện trạng, đánh giá mức độ trưởng thành số. FPT Digital sẽ khảo sát hiện trạng và đánh giá mức độ trưởng thành số trên toàn bộ các hoạt động tại Traphaco, gồm 6 hạng mục lớn là Chiến lược, Khách hàng, Vận hành, Văn hóa, Công nghệ, Dữ liệu, bao gồm 25 hạng mục con với tổng số 139 tiêu chí. Từ đó xác định biểu đồ định vị mức độ trưởng thành số và định hướng các hạng mục số cần ưu tiên của Traphaco.

Giai đoạn 2 là tư vấn xây dựng Chiến lược và lộ trình Chuyển đổi số. FPT Digital sẽ tư vấn xây dựng nhiều hạng mục: Xác định chiến lược, lộ trình chuyển đổi số tại Traphaco giai đoạn 2023-2025 tầm nhìn 2030, nhằm đảm bảo định hướng lộ trình chuyển đổi số và các sáng kiến số được đề xuất sẽ theo một chiến lược đúng đắn, bám sát năng lực và tiềm năng của công ty; Xây dựng mô hình kiến trúc CNTT đáp ứng được mục tiêu chuyển đổi số, trên cơ sở tận dụng hệ thống, phần mềm hiện có của Traphaco; Xây dựng sáng kiến số,... đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động bàn giao, hướng dẫn và đào tạo thực hiện triển khai lộ trình chuyển đổi số.

Ông Trần Túc Mã đã bày tỏ sự tin tưởng rằng: "Traphaco đã lựa chọn FPT Digital đồng hành trong dự án chuyển đổi số. Quá trình chuyển đổi số chắc chắn sẽ làm thay đổi rất nhiều các mảng trong hoạt động cũng như liên quan tới rất nhiều các bộ phận của Traphaco, và ngay trong quá trình tư vấn sẽ có những thắng lợi mới. Tuy không tránh khỏi những khó khăn, thách thức nhưng tôi tin rằng với kinh nghiệm của FPT Digital, với sự nỗ lực của Traphaco thì dự án chuyển đổi số của Traphaco sẽ thành công."

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Digital đã rất ấn tượng với quyết tâm của lãnh đạo cũng như của đội ngũ Traphaco trong việc tiên phong áp dụng triển khai các công nghệ mới, đặc biệt là nhà máy sản xuất dược phẩm 4.0 Traphaco Hưng Yên của công ty đã được triển khai từ 2017. Ông tin rằng những kinh nghiệm của Traphaco trong suốt thời gian vừa qua trong việc ứng dụng và triển khai công nghệ mới sẽ là chìa khóa thành công, không chỉ trong việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số mà còn trong giai đoạn triển khai các dự án thuộc về chiến lược này.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi mọi mặt cuộc sống, từ văn hóa, xã hội đến sản xuất, kinh doanh. Trong ngành dược, Traphaco luôn là một doanh nghiệp đi đầu xu thế “Pharma 4.0” - ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh dược phẩm. 

Trong Đại hội cổ đông thường niên Traphaco năm 2023, mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 nêu rõ nhiệm vụ chuyển đổi số ở các mảng như: chuỗi cung ứng, công tác kế hoạch, công tác quản lý sản xuất, công tác logistic, tăng cường trải nghiệm khách hàng… Traphaco đã chọn 2023 là năm “số hóa và tốc độ”, với mục tiêu tiến tới áp dụng số hóa, công nghệ hóa trong mọi quy trình sản xuất kinh doanh.