trên đời không ai là hoàn hảo

Cập nhập tin tức trên đời không ai là hoàn hảo

Không có gì là hoàn hảo, đó là lý do vì sao trên bút chì lại gắn cục tẩy

(GameSao.vn) - Hãy đồng ý với nhau rằng: chẳng có kẻ quá cầu toàn nào lại tìm được bình yên nội tại trong cuộc đời