trợ lý bộ trưởng ngoại giao

Cập nhập tin tức trợ lý bộ trưởng ngoại giao

Đại sứ Phạm Sanh Châu ứng cử chức Tổng Giám đốc UNESCO

Trong số 9 ứng cử viên cho cương vị Tổng Giám đốc UNESCO, có Đại sứ Phạm Sanh Châu, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao.