trợ lý bộ trưởng ngoại giao

Cập nhập tin tức trợ lý bộ trưởng ngoại giao

Đại sứ Phạm Sanh Châu ứng cử chức Tổng Giám đốc UNESCO

Trong số 9 ứng cử viên cho cương vị Tổng Giám đốc UNESCO, có Đại sứ Phạm Sanh Châu, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Phạm Sanh Châu làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao

Ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO được bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao.