trong đầu

Cập nhập tin tức trong đầu

Vì sao chúng ta nghe thấy giọng nói trong đầu khi đọc sách?

Rất nhiều người đều nghe thấy một giọng nói bên trong đầu họ mỗi khi họ đọc sách. Liệu rằng điều này có bình thường?

Giọng nói trong đầu bạn đến từ đâu?

 Khoảng 4% dân số thế giới có thể nghe thấy những tiếng nói lạ văng vảng trong đầu mình.