trứng gia cầm tăng giá mạnh

Cập nhập tin tức trứng gia cầm tăng giá mạnh

Các công ty cung cấp trứng bình ổn cho thị trường TP.HCM sẽ tăng giá từ ngày 15/6.