Trưởng ban tổ chức Thành ủy

Cập nhập tin tức Trưởng ban tổ chức Thành ủy

Trưởng Ban Tổ chức thành ủy bị giáng xuống làm nhân viên

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh được đề nghị cho về làm nhân viên văn phòng và đi học bổ túc THCS.

Hậu Giang: Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy xin từ chức

Ông Lê Thành Nhân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh (Hậu Giang) - người mượn bằng tốt nghiệp của bạn - đã xin từ chức và muốn được bố trí công việc phù hợp để có điều kiện đi học lại.