Trương Đạt Minh

Cập nhập tin tức Trương Đạt Minh

Tài tử Trương Đạt Minh hơn 10 năm ròng chiến đấu với ung thư vòm họng

Tài tử Trương Đạt Minh cho biết sức khỏe tiến triển, tinh thần tốt sau thời gian dài giải nghệ để chuyên tâm chữa bệnh ung thư vòm họng.