- Trường ĐH Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn chính thức năm 2017.

Theo đó, 2 ngành có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất như dự kiến là ngành Kinh tế quốc tế và Kế toán với mức điểm 27 điểm.

Điểm trúng tuyển thấp nhất là 23,25 điểm vào 2 ngành: Toán ứng dụng trong kinh tế và Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh và 31 điểm (tiếng Anh hệ số 2) vào Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE).

Điểm chuẩn trúng tuyển chi tiết vào các ngành của Trường Kinh tế quốc dân như sau:

{keywords}

Ngành có điểm tăng nhiều nhất so với năm 2016 là Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2), tăng 5,57 điểm từ 28,76 lên 34,33 điểm.

Trong đó, 14/25 (56%) số ngành có điểm trúng tuyển từ 25 điểm trở lên. 

Thông tin từ Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng cho biết, thống kê sơ bộ có gần 30% thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển từ 27 điểm trở lên. Thí sinh điểm cao có nguyện vọng vào 2 ngành Kinh tế quốc tế và Kế toán.

Lê Văn