Để hoàn thành kế hoạch thời gian năm học và tổ chức tổng kết năm học 2020 - 2021, Sở GD-ĐT hướng dẫn cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức thực hiện và hoàn thành đầy đủ các nội dung của kế hoạch giáo dục nhà trường và các kế hoạch điều chỉnh do Covid-19 theo quy định.

Đồng thời, đảm bảo cho tất cả các học sinh hoàn thành chương trình môn học, hoàn tất kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh vào cuối năm học. Thời điểm kết thúc năm học 2020-2021 thực hiện đúng theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND thành phố.

Tổ chức ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh cuối cấp; thực hiện tốt công tác chuẩn bị để giúp học sinh tham dự kỳ thi thuận lợi, an toàn và đúng quy định.

{keywords}
Nữ sinh TP.HCM (Ảnh: Thanh Tùng)

Về tổ chức tổng kết năm học 2020 – 2021, các cơ sở giáo dục kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến (qua mạng internet) để tổ chức, đảm bảo đúng quy định của công tác phòng dịch. Các cơ sở giáo dục sử dụng hệ thống tổ chức hội nghị, hệ thống quản lý dạy học qua internet (có tài khoản đăng nhập) để giáo viên và học sinh tham dự. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, cơ sở giáo dục liên hệ trung tâm thông tin và chương trình giáo dục của Sở GD-DT để được hướng dẫn.

Sở GD-ĐT lưu ý các trường không tổ chức họp trực tiếp với cha mẹ học sinh mà thông tin về kết quả rèn luyện của học sinh qua mạng internet (học bạ điện tử, SMS, trang thông tin điện tử của trường ...)

Với các trường hợp không có điều kiện tiếp nhận thông tin trên hệ thống internet, nhà trường giao giáo viên chủ nhiệm thực hiện việc thông báo kết quả qua đường bưu chính, viễn thông.

Trong trường hợp thật cần thiết, phải trực tiếp thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh, nhà trường phải đảm bảo các quy định của UBND thành phố về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là yêu cầu 5K.

 

Minh Anh

TP.HCM kiến nghị được giao quyền công nhận tốt nghiệp THPT

TP.HCM kiến nghị được giao quyền công nhận tốt nghiệp THPT

Sở GD-ĐT TP.HCM kiến nghị Bộ GD-ĐT giao quyền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra đánh giá, công nhận tốt nghiệp THPT.