tự cắt chân

Cập nhập tin tức tự cắt chân

Diễn biến mới vụ nhân viên y tế tự cắt chân giấu vào tủ

Tình hình sức khỏe của nhân viên y tế tự cắt chân đã có chuyển biến tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.