Toàn văn phát biểu của ông Lữ Văn Hùng

Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trao đổi cởi mở về những vấn đề quan trọng của tỉnh trong giai đoạn vừa mới bắt đầu.