Toàn văn phát biểu của ông Lương Tam Quang

Tại Hội thảo khoa học "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" được tổ chức tại TP.HCM ngày 16/8 vừa qua, Thượng tướng Lương Tam Quang, có bài tham luận quan trọng. VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phát huy vai trò đối ngoại CAND, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ngày 14/12/2021 có bài phát biểu tham luận quan trọng "Phát huy vai trò đối ngoại Công an nhân dân, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng".

Bảo đảm an ninh con người, an ninh xã hội thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề an ninh con người, an ninh xã hội trong tổng thể chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội...