Toàn văn phát biểu của ông Nguyễn Đắc Vinh

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh về công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng tại cuộc họp báo trước Đại hội.