tuổi cao

Cập nhập tin tức tuổi cao

Chuyện ấy tuổi xế chiều: 'Liệu cơm gắp mắm'

Tình dục không phụ thuộc vào tuổi tác mà phụ thuộc nhiều vào sức khỏe và văn hóa tình dục. 

Nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Anh từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, do tuổi cao, sức yếu, nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Anh đã từ trần ngày 10/5, hưởng thọ 104 tuổi.