tuổi thơ của 8x và đầu 9x

Cập nhập tin tức tuổi thơ của 8x và đầu 9x

"Những người bạn" thuở ấu thơ của thế hệ 8x,9x

Có những món đồ chơi mà các em sinh từ năm 2000 trở về sau sẽ không bao giờ biết được.