Ultra Beast

Cập nhập tin tức Ultra Beast

Pokemon: Ultra Beast là gì và chúng có phải là huyền thoại hay không?

Ultra Beast là một nhóm Pokemon hoàn toàn mới được các nhà thiết kế bổ sung vào trong game ở thế hệ thứ 7 của Pokemon.