Ultra Beast

Cập nhập tin tức Ultra Beast

Ultra Beast là một nhóm Pokemon hoàn toàn mới được các nhà thiết kế bổ sung vào trong game ở thế hệ thứ 7 của Pokemon.