ứng dụng ngôn ngữ

Cập nhập tin tức ứng dụng ngôn ngữ

Luis von Ahn là nhà sáng lập của Duolingo, một nền tảng học ngôn ngữ hiện có giá trị 2,79 tỷ USD.