Chú thích ảnh

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã trả lời phỏng vấn TTXVN về phương hướng triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Thưa đồng chí, đến nay, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI đã trải qua nửa đầu nhiệm kỳ triển khai. Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ chính sẽ được các cấp bộ Đoàn tập trung nguồn lực thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ 2017 - 2022?

Chúng tôi nhận thấy, tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới đặt thanh niên ở vị trí hết sức quan trọng, nhằm đón đầu xu thế phát triển mới của đất nước, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống chính trị của khu vực, thế giới. Trên tinh thần đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tập trung làm tốt một số nhóm nhiệm vụ chính.

Theo đó, nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn sẽ tiếp tục được đổi mới một cách mạnh mẽ, thực chất để sát với nhu cầu của thanh, thiếu nhi; đón bắt được nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại của đất nước. Những hoạt động do Đoàn tổ chức phải mang tính thiết thực, đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ chung.

Truyền thông số và ứng dụng công nghệ thông tin sẽ được đẩy mạnh trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Phương thức triển khai các hoạt động phải mới mẻ hơn, phù hợp với thanh niên, nếu làm theo phương pháp cũ thì chắc chắn không còn phù hợp với mong muốn tiếp nhận của các bạn trẻ hiện nay.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn và năng lực tổ chức công việc của cơ quan chuyên trách. Thực tế cho thấy, bộ máy tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đang đứng trước nhiều vấn đề cần thay đổi. Nếu không, Đoàn, Hội sẽ có nguy cơ tụt hậu, lạc hậu so với các bạn trẻ, đánh mất vị trí vốn có trên mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

Đảng ta đặc biệt coi trọng yếu tố con người, nhất là các bạn trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước. Do vậy, phải phân kỳ, phân nhóm theo độ tuổi của thanh, thiếu nhi để có giải pháp tiếp cận, giáo dục, hỗ trợ ngay từ đầu, tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đủ hiểu biết, kỹ năng, nhận thức để làm chủ đất nước.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn sẽ triển khai các hoạt động thúc đẩy tinh thần tự học và tư duy sáng tạo trong thanh, thiếu nhi. Chúng ta không thể bắt nhịp kịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không thể phát triển kinh tế nhanh và bền vững, không thể hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới nếu như không thúc đẩy tinh thần tự học tập và tư duy sáng tạo.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế..., đòi hỏi tinh thần sáng tạo, chủ động, xung kích của tuổi trẻ. Đoàn, Hội các cấp đã chuẩn bị như thế nào để thực hiện tốt những nhiệm vụ này, thưa đồng chí?

Nhìn vào những định hướng mới, lớn lao và những khát vọng đến năm 2030, 2045 của đất nước, tôi cho rằng, tổ chức Đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, kỹ năng, phương pháp làm việc cho thanh niên, để góp phần hình thành văn hóa, con người Việt Nam, với tư cách là động lực, nền tảng quan trọng cho sự phát triển, cất cánh của đất nước trong giai đoạn tới.

Tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần nhanh chóng đưa ra những giải pháp tiếp cận, giáo dục tư tưởng, hỗ trợ, đồng hành với thanh, thiếu nhi ngay từ bây giờ. Hiện Trung ương Đoàn đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục thanh, thiếu nhi trên không gian mạng. Đồng thời, chúng tôi cũng đẩy mạnh thực hiện mục tiêu góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, trình độ công nghệ thông tin làm hành trang cho các bạn trẻ tích cực, chủ động trở thành công dân toàn cầu theo tiến trình hội nhập của đất nước.

Ngoài ra, thông qua những phong trào hành động cách mạng, các chương trình, cuộc thi, Đoàn, Hội sẽ tiếp tục chú trọng công tác rèn luyện đoàn viên ưu tú về cả chất và lượng, liên tục bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, tạo điều kiện để các bạn trẻ sẵn sàng cống hiến, góp phần tham gia nhiệm vụ xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

Quý I năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tháng 3/2021 sẽ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Nhân các sự kiện lớn này, Trung ương Đoàn sẽ có những hoạt động thiết thực gì, thưa đồng chí?

Dự kiến trung tuần tháng 12/2020, chúng tôi phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của đợt thi đua là tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” ngay sau khi Đại hội kết thúc. Lần này, chúng tôi không tổ chức các chương trình văn nghệ chào mừng mà hướng đến triển khai thực hiện các công việc cụ thể, thiết thực như: Dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường, thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thanh, thiếu nhi yếu thế trong xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Đặc biệt, đón nhận tinh thần mới từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi xây dựng chương trình hành động của Đoàn, cố gắng để Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sẽ là một trong số những đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm nhất, nhanh nhất.

Với cương vị mới, đồng chí có mong muốn và nhắn nhủ điều gì với đoàn viên, thanh niên của cả nước?

Điều khiến tôi trăn trở nhất là hiện nay có một bộ phận thanh niên chưa nhận ra giá trị của bản thân, chưa xác định được mong ước, khát vọng, mục tiêu trong cuộc sống, sự nghiệp. Một khi còn chưa làm rõ được những điều này, các bạn sẽ thờ ơ với mọi điều diễn ra xung quanh và thậm chí thờ ơ với chính bản thân.

Do đó, thông điệp tôi muốn gửi gắm đến các bạn trẻ là phải nhận thức được giá trị của bản thân, có trách nhiệm với chính mình, xa hơn, các bạn sẽ có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng, với Tổ quốc. Chỉ cần mỗi thanh niên làm được điều này, thì 25 triệu thanh niên Việt Nam sẽ tạo thành một nguồn sức mạnh to lớn, đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Tôi nghĩ rằng, giao trọng trách Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có thể coi như Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã trao gửi niềm tin cho tôi. Trên cương vị mới, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cho dù chặng đường trước mắt có nhiều khó khăn, thách thức đến đâu.

Theo TTXVN