Vayyar

Cập nhập tin tức Vayyar

Thiết bị giúp nhìn xuyên vật thể như Superman

Công nghệ của Vayyar giúp nhìn xuyên tường và các vật thể rắn, có tính ứng dụng cao trong y tế cũng như việc theo dõi trong gia đình.