Làm bánh bán cho người quen, bị phạt vì vi phạm ATTP