Viễn thông VN sau tái cơ cấu VNPT sẽ ra sao? - VietNamNet