Thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS

Sau 5 năm thực hiện Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gần 2.000 chương trình, dự án đã được triển khai tại một số bộ, ngành và địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) (Đề án 2214) do Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức sáng 22/11 tại Hà Nội.

Tăng cường hợp tác quốc tế

Việt Nam có 53 DTTS với gần 13,4 triệu người, chiếm 14,6% dân số cả nước. Tuy nhiên đời sống vùng DTTS còn rất nhiều khó khăn. Để tập trung nguồn lực đáp ứng mục tiêu phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, ngày 14/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2214/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số” để tập trung nguồn lực, đáp ứng mục tiêu phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi.

Việc triển khai Đề án 2214 góp phần tăng cường hợp tác, thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài cho công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc.

5 năm qua, UBDT đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện hiệu quả Đề án. Trong đó, tập trung xây dựng và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBDT và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; thành lập và xúc tiến vận động tài trợ nguồn vốn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào vùng DTTS theo quy định, đồng thời định kỳ hàng năm tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn nhằm huy động sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào vùng DTTS và miền núi, hợp tác, kết nối, hỗ trợ đồng bào DTTS khởi nghiệp...

Thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS

Với sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành và địa phương, Đề án 2214 triển khai trong hầu hết các lĩnh vực nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; phát triển giáo dục và đào tạo; y tế, văn hóa; phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đề án đã huy động được sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế. Các dự án được triển khai đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện y tế, giáo dục; nâng cao dân trí, sức khỏe… cho người dân vùng đồng bào DTTS, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi.

 

Trong giai đoạn 2014-2018, nguồn vốn huy động nước ngoài thực hiện Đề án 2214 tại 32 tỉnh và 4 bộ ngành hơn 63 nghìn tỉ đồng từ nước ngoài và nguồn vốn đối ứng với gần 10 nghìn tỉ đồng hỗ trợ.

Góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần vùng DTTS

Sau 5 năm triển khai Đề án 2214, gần 200 dự án giảm nghèo và an sinh xã hội triển khai trong vùng DTTS và miền núi từ Tây Bắc, đến Tây Nguyên, 252 dự án về giáo dục, đào tạo dạy nghề và giải quyết việc làm cho người DTTS được thực hiện, góp phần cải thiện sinh kế và tăng thu nhập một cách bền vững cho hộ nghèo và DTTS...

Trong lĩnh vực y tế, đã có 10 dự án viện trợ (9 dự án ODA và 1 dự án NGO) cho 5 tỉnh Tây Nguyên với tổng kinh phí khoảng 88.712.151 USD; 9 dự án viện trợ (8 dự án ODA và 1 dự án NGO) hỗ trợ cho 16 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, với kinh phí khoảng 107.845.140 USD.

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thu hút khoảng trên 100 dự án ODA và phi chính phủ nước ngoài, tập trung vào giúp đồng bào làm quen với phương thức, kiến thức sản xuất mới, góp phần nâng cao thu nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cùng với đó là gần 20 dự án liên quan đến lĩnh vực cơ sở hạ tầng, trên 80 dự án liên quan đến phổ biến, tuyên truyền về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu trong vùng đồng bào DTTS đã được triển khai...

Phần lớn các dự án tài trợ và thực hiện trên địa bàn vùng DTTS và miền núi có thời gian thực hiện từ 2 năm trở lên, nhờ đó đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện y tế, giáo dục, nâng cao dân trí, sức khỏe... cho đồng bào DTTS, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh các thành tích đã đạt được, Đề án 2214 tồn tại một số hạn chế như: tính chủ động, chuyên nghiệp chưa cao; một số địa phương chưa xây dựng kế hoạch cụ thể trong hợp tác quốc tế; một số thủ tục còn rườm rà, gây chậm chễ trong quá trình thực hiện; còn một số nội dung theo Đề án 2214 chưa được triển khai. UBTD đề nghị cần tăng cường tập huấn, cung cấp thông tin về các nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, cách tiếp cận các nguồn vốn cho các địa phương. Việc xây dựng các chương trình, đề án cũng cần được xây dựng từ các đề xuất, nhu cầu thực tế của địa phương nhằm đạt tính khả thi cao.

Minh Tuấn - Mai Hương

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Tuyên Quang: 2 năm, 16.183 hộ thoát nghèo
Tuyên Quang: 2 năm, 16.183 hộ thoát nghèo
Đời sốngicon  09/11/2018 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 đang được triển khai tại Tuyên Quang đạt nhiều kết quả khả quan, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,49%.

 
Xây dựng nông thôn mới 2018 về đích trước 3 tháng
Xây dựng nông thôn mới 2018 về đích trước 3 tháng
Đời sốngicon  09/10/2018 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 30/9, cả nước đã có 3.542 xã (39,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 473 xã (5,3%) so với cuối năm 2017, dự kiến đến hết năm 2018 sẽ vượt mục tiêu 40% số xã đạt chuẩn.

 
Khơi dậy tinh thần tự lực của hộ nghèo
Khơi dậy tinh thần tự lực của hộ nghèo
Đời sốngicon  03/10/2018 

Vun đắp niềm tin và trao “cần câu” cho hộ nghèo, nhiều địa phương đã giúp người nghèo vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, hướng đến giảm nghèo bền vững.

 
Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển vùng dân tộc thiểu số
Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển vùng dân tộc thiểu số
Đời sốngicon  21/08/2018 

Diễn đàn phát triển dân tộc thiểu số năm 2018 được tổ chức ngày 20/8, tại tỉnh Quảng Nam với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

 
Những nông dân không cam chịu đói nghèo
Những nông dân không cam chịu đói nghèo
Đời sốngicon  09/09/2018 

Cần cù, sáng tạo, chịu khó tìm tòi, học hỏi, nhiều gia đình từng bước vươn lên làm giàu chính đáng trên diện tích đất sẵn có của gia đình

 
Hà Nội: thu nhập 28 triệu đồng/người dân tộc thiểu số/năm
Hà Nội: thu nhập 28 triệu đồng/người dân tộc thiểu số/năm
Đời sốngicon  03/08/2018 

Sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, tốc độ phát triển kinh tế ở các xã vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô bình quân tăng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 đến 30 triệu đồng/người/năm, có xã trên 40 triệu đồng.

Giảm nghèo Đà Nẵng về đích sớm 2 năm
Giảm nghèo Đà Nẵng về đích sớm 2 năm
Đời sốngicon  06/09/2018 

Triển khai đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, đến nay Đà Nẵng đã có gần 19.000 hộ thoát nghèo. Dự kiến cuối năm nay, 100% hộ thoát nghèo, Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch.

Chương trình 135 góp phần giảm nghèo vùng DTTS
Chương trình 135 góp phần giảm nghèo vùng DTTS
Đời sốngicon  04/09/2018 

Là một trong những chính sách dân tộc quan trọng, chương trình 135 (CT135) đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Hà Nội: 70 tỷ đồng đào tạo nghề 24.000 lao động nông thôn
Hà Nội: 70 tỷ đồng đào tạo nghề 24.000 lao động nông thôn
Đời sốngicon  03/08/2018 

Năm 2018, Hà Nội dự kiến đào tạo nghề cho 24.000 lao động nông thôn trên địa bàn thành phố với nguồn kinh phí đầu tư khoảng 70,3 tỷ đồng.

Thay đổi nếp nghĩ, người dân tộc chủ động thoát nghèo
Thay đổi nếp nghĩ, người dân tộc chủ động thoát nghèo
Đời sốngicon  28/11/2018 

Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm đã tạo chuyển biến về nhận thức cho đồng bào DTTS trong sản xuất và đời sống, giúp bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Tháng Thanh niên 2019: Tuổi trẻ dầu khí hành động, đổi mới
Tháng Thanh niên 2019: Tuổi trẻ dầu khí hành động, đổi mới
Đời sốngicon  25/03/2019 

10 năm hoạt động với 32 đầu mối cơ sở và gần 17.400 đoàn viên thanh niên khắp cả nước, Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) luôn tích cực đổi mới hoạt động, góp phần vào thắng lợi chung của Tập đoàn.

Doanh nghiệp dầu khí ứng phó hiệu quả bão số 9
Doanh nghiệp dầu khí ứng phó hiệu quả bão số 9
Đời sốngicon  26/11/2018 

Thông tin từ Vietsovpetro và PVEP, sau khi cơn bão số 9 đi qua, hoạt động sản xuất trên các công trình biển của các đơn vị đã được khôi phục bình thường, không ghi nhận bất cứ thiệt hại nào về người hay thiết bị.

2018, Vietsovpetro dành 28 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội
2018, Vietsovpetro dành 28 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội
Đời sốngicon  20/03/2019 

Trong năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và gia tăng trữ lượng thu hồi dầu nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch khai thác, song công tác an sinh xã hội luôn được Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro quan tâm, chú trọng.

Vietsovpetro gấp rút ứng phó bão số 9
Vietsovpetro gấp rút ứng phó bão số 9
Đời sốngicon  23/11/2018 

Theo dự báo, cơn bão số 9 (24-25/11/2018) sẽ gây ảnh hưởng đến vùng biển khu vực mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng và có thể mỏ Thiên Ưng. Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã chỉ thị thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật để ứng phó.

PVN: Hơn 250 tỷ đồng chung tay vì người nghèo
PVN: Hơn 250 tỷ đồng chung tay vì người nghèo
Đời sốngicon  18/10/2018 

Năm 2018, PVN đã trao tặng cho Quỹ “Vì người nghèo” số tiền biểu trưng 3 tỷ đồng cùng cam kết đóng góp 250 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo cả nước.

Quảng Nam nỗ lực xóa bỏ hộ nghèo cùng cực
Quảng Nam nỗ lực xóa bỏ hộ nghèo cùng cực
Đời sốngicon  29/11/2018 

Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 sẽ xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số phấn đấu giảm bình quân 3 - 4%/năm.

Bổ sung xã đặc biệt khó khăn vùng biển đảo
Bổ sung xã đặc biệt khó khăn vùng biển đảo
Đời sốngicon  27/10/2018 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ sung thêm xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018 - 2020.

Tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo
Tài chính vi mô hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo
Đời sốngicon  26/09/2018 

Với điều kiện vay vốn đơn giản, không cần tài sản thế chấp, tài chính vi mô được xem như một "đòn bẩy" thúc đẩy phụ nữ tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và thoát nghèo.

TP.HCM  nỗ lực về đích Chương trình Giảm nghèo bền vững
TP.HCM nỗ lực về đích Chương trình Giảm nghèo bền vững
Đời sốngicon  07/08/2018 

Nhằm mục đích kết thúc Chương trình Giảm nghèo bền vững (2016-2020) sớm trước 2 năm, TP.HCM đã xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo bền vững năm 2018.

TP.HCM hỗ trợ người nghèo mua BHXH tự nguyện
TP.HCM hỗ trợ người nghèo mua BHXH tự nguyện
Đời sốngicon  03/10/2018 

TP.HCM sẽ hỗ trợ từ 10% đến 30% tiền cho các đối tượng người nghèo mua bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN