Diễn viên 'Mưa bóng mây' không được chồng ủng hộ đóng phim