Khương Ngọc - Mỹ Lệ khó có cửa chiến thắng - VietNamNet