Mỹ Lệ nhắn nhủ Nathan Lee giữa ồn ào drama với Thu Minh - VietNamNet