Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn giữ khoảng cách khi đóng phim chung - VietNamNet