'Gạo nếp gạo tẻ 2' tập 43, bà Quỳnh tống tiền con gái