Giang 'còi': Gần 20 năm một mình nuôi 4 con, không coi hai vợ cũ là bạn