I Am Legend: Giật mình khi xem lại phim Mỹ làm 13 năm trước cảnh báo về đại dich - VietNamNet