Ngày ấy mình đã yêu: Nhan Phúc Vinh 'tố' bị Nhã Phương 'bạo hành'