Nhật Kim Anh hoảng sợ đóng cảnh nhảy sông lúc nửa đêm phim 'Giông bão'