'Những ngày không quên' tập 2: Dương và ông Sơn sốc khi nghe tin 'Hà Nội toang rồi' - VietNamNet