Ròm gây sốt, thu chục tỷ dù chưa chính thức ra rạp