Song Joong Ki xác nhận tham gia phim mới về trùm buôn ma túy