'Về nhà đi con' tập 7: Khán giả bức xúc vì Thu Quỳnh quá nhu nhược