Vua bánh mì tập 2, Dung bị Tài truy đuổi, bắt phải phá thai đến cùng