Cuốn sách bé như bao diêm ước tính sẽ có giá 4,5 tỷ - VietNamNet